Descripció general

El grup de recerca REDOLí busca millorar la societat a través d’una investigació multidisciplinar, col·laborativa i aplicada en els àmbits del reconeixement, la sostenibilitat i la innovació

LÍNIES DE TREBALL

Reconeixement

Sensors: Desenvolupament de sensors basats en canvis de les propietats òptiques o electroquímiques, tant a partir de molècules com materials o sistemes híbrids

Regulació de l’activitat proteica: Desenvolupament de molècules i materials amb capacitat per modular (activar o inhibir) l’activitat de les proteïnes

Sostenibilitat

Desenvolupament d’estratègies per aconseguir processos i productes més sostenibles, en particular en agricultura i la indústria química, de materials i aliments. Inclou aspectes com:
– bioeconomia
– economia circular
– canvi climàtic
– anàlisi de cicle de vida

Innovació

Suport a les empreses en els processos d’innovació, identificació de coneixement, transformació de coneixement en productes, desenvolupament d’estratègies de protecció i projectes

PROJECTES EN CURS

Desenvolupament d’inhibidors de polifenol oxidasa

Desenvolupament de sílice mesoporosa com a moduladora de la lipasa digestiva

Tancant el cercle tècnic: avanços en la recuperació de metalls a partir de residus

Implementació de Just in Time Teaching en Laboratori de Química Inorgànica del Grau en Química

Development of chemical communication networks based on gated nanoparticles and cells for diagnosis and therapeutic purposes

PROJECTES FINALITZATS

NANODIGEST: Avaluació del potencial de l’ús de nanomaterials per al tractament de les patologies digestives derivades de l’activitat enzimàtica.

SMART-BIOMULCH: Assessment of using bio-based smart plàstics to increase soil resilience and sustainability in agriculture

PUBLICACIONS DESTACADES

A regenerative chemodosimeter based on metal-induced dye formation for the highly selective and sensitive optical determination of Hg2+ ions. Angewandte Chemie, Int. Ed. 300 citas

Squaraines as fluoro-chromogenic probes for thiol-containing compounds and their application to the detection of biorelevant thiols. Journal of the American Chemical Society. 240 citas

Finely Tuned Temperature-Controlled Cargo Release Using Paraffin-Capped Mesoporous Silica Nanoparticles. Angewandte Chemie, Int. Ed. 83 citas

OFERTA ACADÈMICA

– Projectes fi de grau
– Beques de col·laboració
– Práctiques externes
– Treballs fi de màster
– Tesis doctorals

DADES DE CONTACTE

redoli @ uv.es (sense espais)